Fundacja „Żyć z autyzmem”została powołana przez rodziców dorosłych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zatroskanych przyszłością swoich niesamodzielnych dzieci i świadomych, że  już wkrótce nie będą w stanie opiekować się nimi osobiście.

Funkcjonujący w naszym kraju system nie przewiduje właściwych dla osób z tego rodzaju zaburzeniami form opieki.

Celem naszej Fundacji jest wybudowanie i prowadzenie ośrodka w postaci domu lub mieszkań, dającego ludziom z autyzmem możliwość stałego zamieszkania lub czasowego pobytu, zapewniającego im odpowiednią opiekę, a także organizowanie terapii, rehabilitacji, edukacji lub pracy.