Aktualnie fundacja realizuje zadanie publiczne „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” dofinansowane przez ROPS w Lublinie.

Fundacja podjęła działania zmierzające do wybudowania mieszkań dla dorosłych osób z ASD . Aktualnie posiadamy już działkę budowlaną oraz koncepcję architektoniczną.